Svetkovina Duhova

Na svetkovinu Pedesetnice – Duhova, 9. lipnja, svečana blagdanska misa na Košljunu slavi se u 9.30 sati.

Brodice kreću sa puntarske rive u 9 sati.