Svetkovina Duhova 2022.

Na svetkovinu Pedesetnice – Duhova, 5. lipnja, svečana blagdanska misa na Košljunu slavi se u 9.30 sati.

Brodice kreću sa puntarske rive u 9 sati.