Novosti

  1. 4

    Porcijunkula

    2. kolovoza slavi se blagdan Gospe od Anđela ili Porcijunkula.

    Na Košljunu je sv. Misa u 9.30 sati.

    OPŠIRNIJE...