Kategorija: Duhovne obnove

  1. Put rasta u vjeri

    Budući da je kršćanin po krštenju novo stvorenje, to znači da će njegovo djelovanje biti drugačije nego li djelovanje drugih ljudi. To će zapravo biti Božje djelovanje u vjerniku i preko vjernika. Duh Sveti osposobljava svakog vjernika za ono poslanje koje mu daje Isus Krist.

    OPŠIRNIJE...